Abortprest Per Kørner kastet ut av kirken.

Fra Sokelys.com/
9. november 2014

Under bispeinnsettelsen i Tromsø Domkirke søndag, skjedde en uventet hendelse. Abortprest Per Kørner søkte frem til alteret for å be.

En mann gikk frem til alteret under nattverden, og ifølge vitner så det ut til, at mannen forsøkte å sette seg ned og be foran alteret – like ved kongen.

Fjernet mannen: Det falt ikke i god jord hos vaktene under innsettelsen. En av dem tok tak i mannen, men det måtte to menn til for å fjerne ham fra alteret. Mannen ble ført bort fra kirka gjennom en sidedør.

Operasjonssentralen i Troms politidistrikt har ikke hørt om hendelsen. Den nye biskopen, Olav Øygard, fikk med seg hendelsen.

– Jeg så noe foregå i sidesynet. Jeg vet ikke noe om, hva mannen ville oppnå, eller hva han forsøkte å gjøre, sier biskopen til Nordlys etter vigselens slutt.

I ettertid er det blitt kjent, at det var den kjente Abortmotstanderen Per Kørner, som ble kastet ut av kirken.

Kørner gikk fram mot alteret under nattverden, og satte seg ned like ved kong Harald. To politimenn bar ham så motvillig ut av kirken, før gudstjenesten fortsatte som normalt.

Abortmotstanderen gjennomførte en lignende demonstrasjon i Bergen i 2009, iført en gul refleksvest med Bibelsitatet «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg» på ryggen.

I 1991 stiftet Kørner det såkalte Strandebarm Prosti, som en protest mot kirkens abort- og homofilisyn, sammen med Børre Knudsen og Ludvig Nessa.

Siden dette dreide seg om en abortaksjon, er den tidligere refererte tekst fra Jacobs brev ikke relevant for historien. Kørner er neppe noen rik mann på gods og gull, målt opp mot den kongelige pomp og prakt, og Kørners tilstedeværelse i kirken - ved alteret utgjorde ingen trussel mot Kongen.

Det kan ikke akkurat ha virket så veldig truende, at en gammel kirkelig prest la seg ned ved kirkens alter for å be.

Var Kong Harald virkelig i fare
“Utgjorde 78 år gamle Per Kørner en fare for Kong Harald i Tromsø domkirke søndag?” spør Petter Olsen i ett innlegg i Dagen mandag, og vi siterer “Det må vi anta at polititjenestemennene fra Den kongelige politieskorte (DKP) har ment – ettersom to av dem grep inn, da abortmotstander Per Kørner forsøkte å knele ned ved alterringen under nattverden i Tromsø domkirke søndag på gudstjenesten, der Olav Øygard ble vigslet til biskop.

Ifølge Aftenposten var det ingenting som tydet på, at 78-årige Kørner forsøkte å få kontakt med Kongen, som satt like ved alteret. Det er derfor naturlig å spørre, hvilke vurderinger DKP gjorde, da de fant det nødvendig å hinde Kørner i å be og geleide ham ut av kirken.

DKP er underlagt Oslo politidistrikt (altså ikke Det kongelige hoff) og utfører sin tjeneste i nært samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politimesteren i Oslo i henhold til gjeldende trusselvurdering.

Er 78 år gamle geistlige Abortmotstandere tatt inn i PST's trusselvurderinger?”