Messianske ledere: Kirken trenger Israel.

Fra Israeltoday.no/
18. december 2014.

De to Messianske vetranene Jacob Damkani og Joseph Shulam møttes for en liten prat om troen og gjenopprettingen av Israel i Damkanis eget online studio.

Resultatet er noe, som alle Kristne bør høre, som prøver få forstå forholdet mellom Israel og Jødene. Det underliggende temaet i samtalen var, hvordan du forholder deg til, at Israel og at den Jødiske befolkningen må "konvertere" til troen på Yeshua (Jesus) for å fullføre gjenopprettingsprosessen.

- Israel blir ikke reformert, den blir gjenopprettet, sa Shulam, som er direktør for Netivyah Bibel Undervisning.

- Det begynte for 105 år siden, da de første pionerene gjennom deres styrke og mot sammen med Guds hjelp gjorde, at dette landet blitt et av de mest utviklete nasjoner i verden.

Damkani, som er en frittalende gateevangelist fortsatte, - Og her gjør vi det samme arbeidet som pionerene på det åndelige plan. De la grunnlaget for gjenopprettelsen av staten Israel, nå er det pionerer i legemet, som forsetter [Messias].

Så kom vanskeligere spørsmålet om, hvordan man kan gå tilbake til Evangeliets rettmessige, Jødisk kontekst.

- Det Jødiske folk er i ferd med å gjenoppdage sitt forhold til Yeshua ... etter den blodige fortiden sammen med de Kristne samfunnene, forklarte Shulam.

- Du kan ikke gjenopprette noe, uten først å tømme ut rasket både på den Jødiske siden og den Kristne side.

Damkani stemte i med å si at, - vi mottatt oppfatningen fra den Kristne verden på en bestemt måte, nå må vi avkle oss Jesus sitt blonde hår og blå øyne og oppdage Ham på nytt, slik at vårt folk kan forholde seg til Ham.

Shulam påpekt, at denne prosessen ikke bare er fordelaktig for Jødene, men også for de Kristne.

- Kristne [rundt om i verden] begynner å innse, at de ikke trenger å importere alle de delte tradisjonene og menneskeskapte elementene fra Vesten, men de kan i stedet gå rett til Guds Ord, sa han .

- Og alt dette via en forbindelse til den historiske Jesus og det historiske Guds folket, Jødene i Eretz Israel.

Shulam insisterte på, at de Kristne må gjenoppta kontakten med det Bibelsk fundamentet, som er nøkkelen til gjenopprettelsen. ...

Du kan ikke ha en Bibelsk Kirke, uten at Jødene blir en del av det.

Damkani lurt også på, hva som skal til for å lære den utvidede Kristne verden at, - det ikke kan gjøres uten Israel, og Israel kan ikke gjøre noe uten Kirken heller.

Shulam svarte med historien om en berømt Jødisk Rabbiner, som kom til tro på Jesus, og forklarte tros-forholdet mellom Israel og Kirken som et gigantisk puslespill.

- Det Jødiske folk har 70 prosent av brikkene, mens Kirken har brikkene i midten..

Shulam avsluttet med å si at, - vi aldri kan fullføre puslespillet uten Kirken, og Kirken kan aldri bli ferdig med bildet uten Israel.