Bør homoseksualitet kriminaliseres?

Fra Sokelys.com/
25. januar 2015.

At homofil praksis er i strid med Guds gode vilje for mennesket og dermed en synd og et brudd på Guds lov er et standpunkt, den Kristne Kirke har hatt i snart 2000 år.

Å hevde, at homofili er synd, gjør enn slett ikke populær eller politisk korrekt i vår tid, og på grunn av det er det mange Kristne kirkesamfunn, som enten velger å tie eller og tilpasse seg, hva som er korrekt i det moderne samfunnet i 2015.

Andre troende går i motsatt retning og mener, at homofil praksis må kriminaliseres, fordi det er en styggedom. Homofile, som lever ut sine lyster, er i stor fare. Deres fremtid er i den evige fortærende ild, dersom ikke de omvender seg og tror på den sanne Gud.

Homoseksuelle er forkastet av Gud og står uten håp om frelse, dersom de ikke omvender seg. De er overgitt til urene tanker, fordi de kjente Gud, men æret ham ikke som Gud. Derfor er de overgitt til et sinn, som ikke duer, sier Matthew Bianco som er en av de få, som våger å fanebære det Bibelske synet på homoseksualitet.

“Dem, som velger å følge sin syndige lyster, har bevist avvist Gud, og Gud har også avvist deg. Så du gjør klokt i å omvende deg, du er i stor fare, sier Bianco, som forteller, at homoseksuelle vil bli kastet i ildsjøen, sier Bianco i sin video du kan se her.

Andre Kristne oppfordrer til, at samfunnet skal re-kriminalisere homoseksualitet, og viser til de Bibelske tekster, som omtaler homofil praksis som en styggedom eller vederstyggelighet.

https://www.youtube.com/watch?v=yqSrv0kvcqk