Hvad er motivet for at samles i Guds Hus?

Fra Facebook.
3. januar 2015.
Av Per Willy Edvardsen.

Er det for å bygge på templet? Er det for å sluttføre pastorens visjoner? Er det for å ha konserter, teater, dans eller drama? Eller er det for å bli oppbygget på vår høyhellige tro?

Er vi samlet for å holde hjula i gang? Eller er vi samlet, fordi menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll, som skal hjelpe oss til å lære, hva Gud har befalt oss å gjøre?

Jeg opplever, at hovedmotivet er i ferd med å bli lurt fra oss av mennesker, som har ett ben i verden og ett ben i menigheten. Store menigheter, som får feil fokus, kan være direkte farlig. Så er spørsmålet, hva man kan gjøre med det?

Jeg tror, husmøter er en god løsningen og supplement til problemet. Noen få sjeler, som kommer sammen for å oppbygge hverandre og formane hverandre til lydighet mot Guds Ånd, Han, som ønsker å vise oss, hvor vi trenger å omvende oss.

Søk først Guds rike og Hans rettferdighet sier Herrens Ord, så skal vi få alt, vi trenger til. Den moderne menighet ser ofte ut til å prøve en omvendt variant, som, jeg tror, er fra ulv i fåreklær.

Der tales det om, at vi er rettferdige og under nåden uten omvendelse og bekjennelse av synd. Det bare proklameres, at vi er rene. Vi, som er frelst, må være villige til å ofre vår Isak, når Gud prøver oss på vår tro, som Abraham var villig til.

De, som tror og bekjenner sine synder, er under nåden, sier Herrens Ord. Kjærlighet til sannheten og ydmykhet for sannheten er den smale vei.

Altså en livsfarlig variant av lærdommer fra helvete har sneket seg inn og ødelagt mange menigheter. Å være i Kristus Jesus er ikke bare å gjøre gode gjerninger og tro, at man ved det aldri synder. Det er Guds Ånd og Herrens Ord, som våker over våre liv i den sammenhengen.

Å lyde Guds Ånd, når Han overbeviser oss om synd rettferdighet og dom, er helliggjørelsens vei i den nye Pakt.

Hos 6:3.
"Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære Ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og Han kommer til oss som regnet, som et vårregn som væter jorden."

Esek 18:32
"For jeg har ikke behag i noens død, sier Herren, Israels Gud; så omvend eder da, og I skal leve!"

Matt 4:17.
"Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!"

Åp 2:5.
"Kom derfor i hu hvad du er falt ifra, og omvend dig og gjør de første gjerninger! ellers kommer jeg over dig og vil flytte din lysestake fra dens sted, hvis du ikke omvender dig."

Åp 2:16.
"Omvend dig! ellers kommer jeg snart over dig og vil stride mot dem med min munns sverd."

Åp 3:3.
"Kom derfor i hu hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend dig! Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hvad stund jeg kommer over dig."

Åp 3:19.
"Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!"