Flere Jøder besøker Tempelhøyden i Jerusalem.

Fra Israeltoday.no/
2. februar 2015.

Antall Jødiske besøkende på Tempelhøyden i Jerusalem har fått en betydelig økning det siste året, til tross for de pågående kampanjer for å hindre ikke-Muslimer fra å bestige det hellige platået gjennom forbud mot all Jødisk og Kristen bønn.

Siste måned utarbeidet Temple Institute en "frihet informasjon" med forespørsel til Israelsk politi angående de Jødiske besøkene til Tempelhøyden. Gruppen var glad for å høre, at så mange som 10.906 Israelske og utenlandske Jøder hadde kommet seg til Jødedommens helligste sted i 2014. Til sammenligning besøkte bare 8.528 Jøder Tempelhøyden i 2013 og bare 5.658 Jødiske besøkende 2009.

For de, som forsvarer full religionsfrihet på Tempelhøyden, var disse tallene oppløftende, spesielt ettersom Jøder og Kristne kun tillates å besøke den hellige stedet tre dager i uka og selv da bare i svært begrenset tid på døgnet.

Spørsmålet om Tempelhøyden har i økende grad stått i sentrum for en av de mest anspente debattene i det Israels Knesset de siste årene. I februar i fjor holdt Knesset sin første drøfting om å utvide til en fullstendig Israelsk suverenitet over området, som i dag ledes av en Islamsk styrke kalt Waqf.

Det er på Waqf's anmodning (krav?) at Jøder og Kristne ikke har lov å ytre seg, ikke engang med stille bønner, mens de besøker Tempelhøyden.

Mange Israelske folkevalgte blir stadig mer frustrert av denne situasjonen, som de anser for å være en total overgivelse og en direkte trussel om mer radikal Islam. De vil, at Israel skal bli den offisielle tilsynsmannen over Tempelhøyden.   