Netanyahu: Israel er grunleggende uenig med Obama-administrasjonen.

Fra Israeltoday.no/
11. februar 2015.

Premierminister Benjamin Netanyahu uttalte tirsdag, at han har til hensikt å gå videre med den omstridte talen til det Amerikanske senatet 3. mars. Han ønsker å fraråde Obama-administrasjonen å forhandle med Iran om en atomavtale, som vil true den Jødiske staten.

- Jeg kommer ikke til USA, fordi jeg ønsker en konfrontasjon med Presidenten, men fordi jeg må utføre min plikt og si ifra i en sak, som vil påvirke selve eksistensen for landet mitt, sa Netanyahu.

Obama-administrasjonen har vært rasende over Netanyahus planlagte tale, og en rekke kjente demokrater, inkludert Visepresident Joe Biden, har annonsert, at de ikke vil være til stede under den Israelske lederens opptreden. Men mange i Israel, Netanyahu inkludert, har antydet, at det er Israelerne, som skal være opprørte over Obama-administrasjonens håndtering av Iran atomkrisen, som til slutt truer den Jødiske staten.

- Vi har i dag en dyp uenighet med USA sin administrasjon og resten av de landene, som forhandler over tilbudet gjort til Iran, bemerket Netanyahu.

- Dette tilbudet vil gjøre Iran istand til å true Israels eksistens.

- De vil være i stand til, i henhold til denne avtale, å lage et kjernefysisk våpen innen kort tid og i løpet av få år ha den industrielle evnen til å produsere mange atombomber, som til slutt vil ødelegge oss.

Netanyahu påpekte videre, at det ikke var uvanlig for Israelske og Amerikanske ledere å være uenige, men sikter likevel på å advare de, som er uenig, at Iran-tilbudet kan forårsake skade fremfor å styrke de bilaterale relasjonene. Noen av de, som retter slike advarsler, er også å finne innenfor Obama-administrasjonen selv.

- Uenighet om Israels sikkerhet har skjedd mellom Premierministrene i Israel fra venstre til høyre og med de Amerikanske Presidenter fra begge sider, sa den Israelske lederen.

- Ingen av disse uenighetene har ført til et brudd i forholdet mellom Israel og USA. Faktisk, over tid, blir forholdet vårt sterkere.   