Beit Scandinavia - video.Videoen viser litt av livet på Beit Skandinavia i Haifa. Fredag er det Sabbatkveld, og lørdag er det åpent hus for naboer og folk langveisfra. Som oftest er det noen av gjestene eller husets folk, som kan håndtere pianoet.