"Lov og Evangelium" fra NLL.

Bladet "Lov og Evangelium" har kommet ut siden 1964, og utgis av NLL. Det kommer ut med ti nummer i året.

Bladet sendes GRATIS til alle, som sender navn og adresse til ekspedisjonen.

Adresse til ekspedisjonen: Lov og Evangelium Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset
magne.ekanger@haugnett.no


Redaktør og formann i Redaksjonsrådet: Ingar Gangås
Redaksjonsråd: Per Bergene Holm, Dag Rune Lid og Ragnar Opstad
Ønsker du mer informasjon om "Lov og Evangelium" eller Lekmannsmisjonen, så ta kontakt med ekspedisjonen eller se Kontakt for mer kontaktinforamsjon.